image image image image image image image image image image
Od dnia 12.06.2014 został wprowadzony nowy numer telefonu do siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu.
W związku z powyższym obowiązujący telefon na sekretariat PZD to 48 661-02-62,
bezpośredni numer telefonu do Działu Technicznego to 48 664-64-66,
Tel. fax.: 48 664-64-65.

Szczegółowe informacje w zakładce kontakt.
Za utrudnienia przepraszamy.
 
Siedziba Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu wspólnie z GDDKiA Rejon Grójec.

Budynek administracyjno - socjalny na bazie  Powiatowego Zarządu Dróg w Odrzywołku.
Droga powiatowa 1650W Drwalew - Pieczyska, zadanie realizowane w 2013 roku w ramach dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych oraz Starostwa Powiatowego w Grójcu i UG w Chynowie.
Droga powiatowa 1615 W Kozietuły - Goszczyn, odcinek 6518,00 mb. Inwestycja wykonana w 2013 roku ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – ETAP II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój oraz Starostwa Powiatowego w Grójcu, UGiM w Mogielnicy i UG w Goszczynie.
Droga powiatowa 1693W Granica województwa - Rosocha - droga woj. 707 inwestycja wykonana w 2012 roku przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego oraz Urzędu Gminy i Miasta w Nowym Mieście.
Droga powiatowa Nr 1647W Głuchów - Grójec - Kępina /odc. ul. Niepodległości w Grójcu/ inwestycja wspólna z UGiM Grójec.

Rębak Skorpion 160SD podczas pracy.
Remont drogi powiatowej Nr1610W Sadków - Lewiczyn przy pomocy remontera drogowego Madpatcher 4,5W.
Zimowe utrzymanie obiektów mostowych, na zdjęciu most w miejscowości Tomczyce na rzece Pilica.

Nowe przetargi.

W Starostwie Powiatowym w Grójcu w dniu 15 marca 2013 roku odbył się przetarg na przebudowę drogi powiatowej Nr 1615W Kozietuły - Goszczyn,

Więcej…

UWAGA !!! Zmiany godzin pracy Urzędu od 1 lutego 2013

Zarządzenie  Nr 2/ 2013

Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu

z dnia 14.01.2013r.

w  sprawie zmiany  godzin urzędowania Powiatowego Zarządu  Dróg w Grójcu.

Na podstawie § 20 Regulaminu Pracy Zarządu Dróg w Grójcu zarządzam co  następuje;

§ 1.

Zmieniam z dniem  01 lutego  2013 roku godziny pracy pracowników ; Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu oraz  Obwodu Drogowego w Odrzywołku Urząd czynny będzie w godzinach od 7:30 do 15:30.

§ 2.

Zmiana  godzin pracy pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu oraz Obwodu Drogowego w Odrzywołku została szczegółowo omówiona i pozytywnie zaopiniowana przez;

1. Zarząd Powiatu

Posiedzenie Zarządu Powiatu odbyło się w dniu 04.01.2013r.

2. Komisję Transportu Zbiorowego  i Dróg Publicznych

Posiedzenie Komisji odbyło się w dniu  11.01.2013r.

3. Proponowany czas pracy jest dostosowany do czasu pracy naszej Jednostki

Nadrzędnej  tj. Starostwa Powiatowego w Grójcu.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Działu Finansowo – Gospodarczego oraz Kierownikowi Robót Obwodu Drogowego w Odrzywołku.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

DYREKTOR PZD GRÓJEC

mgr inż. Tadeusz Jachoski

24 GRUDNIA 2012 ROKU DNIEM WOLNYM OD PRACY DLA URZĘDU.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 12/2012 Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu z dnia 6 grudnia 2012 roku dzień 24 grudnia 2012 roku (poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy dla Urzędu.

Odpracowanie w/w dnia nastąpi w dniu 8 grudnia 2012 roku (sobota) w godz:  7.00 – 15.00.

Zima 2012/2013

W tym roku PZD Grójec ogłosił przetargi na zimowe utrzymanie dróg na okres dwóch sezonów tj. 2012/13 oraz 2013/14. Jak co roku PZD Grójec ma przygotowane trzy bazy – Odrzywołek - baza kierująca  akcją na terenie powiatu, Kalina k. Warki oraz Stamirowice k. Mogielnicy, na których znajdować będzie się po dwie pługo-piaskarki, tu nowość po raz pierwszy dwie pługo-piaskarki trafiły na bazę w Stamirowicach oraz cztery pługo-piaskarki na bazie w Odrzywołku. Dodatkowo w dyspozycji dyżurnego jest  sześć nośników z pługami odśnieżnymi w tym lekkie i średnie oraz cztery koparko-ładowarki z pługami odśnieżnymi. W przypadku ciężkich warunków w trakcie zawiei i zamieci śnieżnych w pogotowiu będą czuwać dwie równiarki oraz dwa nośniki z pługami ciężkimi. Drogi powiatowe będą utrzymywane wg. 5 standardu – patrz tabela – dyżurny kierujący akcją zimową znajdować będzie się na Obwodzie Drogowym w Odrzywołku.

 

Uwaga!!! zmiany w opłatach za zajęcie pasa drogowego.

Na podstawie Uchwały Rady Powiatu Nr XXIV z dnia 30.10.2012 od dnia 28.11.2012 roku Powiatowy Zarząd Dróg w Grójcu wprowadza zmiany w stawkach opłat za zajęcie pasa drogowego. Informacje o zmianach stawek dostępne są w zakładce USTAWY lub pod linkiem.

Strona 3 z 7


Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rt_quantive_j15/html/pagination.php on line 92

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rt_quantive_j15/html/pagination.php on line 98

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rt_quantive_j15/html/pagination.php on line 92

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rt_quantive_j15/html/pagination.php on line 98

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rt_quantive_j15/html/pagination.php on line 92

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rt_quantive_j15/html/pagination.php on line 98

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rt_quantive_j15/html/pagination.php on line 92

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rt_quantive_j15/html/pagination.php on line 98

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rt_quantive_j15/html/pagination.php on line 92

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rt_quantive_j15/html/pagination.php on line 98

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rt_quantive_j15/html/pagination.php on line 92

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rt_quantive_j15/html/pagination.php on line 98

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rt_quantive_j15/html/pagination.php on line 92

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rt_quantive_j15/html/pagination.php on line 98
3