image image image image image image image image image image
Od dnia 12.06.2014 został wprowadzony nowy numer telefonu do siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu.
W związku z powyższym obowiązujący telefon na sekretariat PZD to 48 661-02-62,
bezpośredni numer telefonu do Działu Technicznego to 48 664-64-66,
Tel. fax.: 48 664-64-65.

Szczegółowe informacje w zakładce kontakt.
Za utrudnienia przepraszamy.
 
Siedziba Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu wspólnie z GDDKiA Rejon Grójec.

Budynek administracyjno - socjalny na bazie  Powiatowego Zarządu Dróg w Odrzywołku.
Droga powiatowa 1650W Drwalew - Pieczyska, zadanie realizowane w 2013 roku w ramach dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych oraz Starostwa Powiatowego w Grójcu i UG w Chynowie.
Droga powiatowa 1615 W Kozietuły - Goszczyn, odcinek 6518,00 mb. Inwestycja wykonana w 2013 roku ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – ETAP II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój oraz Starostwa Powiatowego w Grójcu, UGiM w Mogielnicy i UG w Goszczynie.
Droga powiatowa 1693W Granica województwa - Rosocha - droga woj. 707 inwestycja wykonana w 2012 roku przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego oraz Urzędu Gminy i Miasta w Nowym Mieście.
Droga powiatowa Nr 1647W Głuchów - Grójec - Kępina /odc. ul. Niepodległości w Grójcu/ inwestycja wspólna z UGiM Grójec.

Rębak Skorpion 160SD podczas pracy.
Remont drogi powiatowej Nr1610W Sadków - Lewiczyn przy pomocy remontera drogowego Madpatcher 4,5W.
Zimowe utrzymanie obiektów mostowych, na zdjęciu most w miejscowości Tomczyce na rzece Pilica.

Utrudnienia po wczorajszych ulewach.

Po ulewach, które przeszły w dniu wczorajszym przez powiat grójecki  wystąpiło wiele podtopień gospodarstw, odcinków dróg oraz uszkodzeń przepustów. PZD Grójec zbiera wszelkie informacje dotyczące podtopień majątku powiatu.

Więcej…

Roboty na Kępie Niemojewskiej zakończone przed EURO 2012!!

W najbliższych dniach zostanie oddany do użytku ostatni przebudowany odcinek  DP 1685W Kępa Niemojewska - Boże /ul. Leśna/.

Więcej…

Ruszyła największa tegoroczna inwestycja. Aktualizacja.

Ruszyły prace nad największą tegoroczną inwestycją - przebudową drogi powiatowej nr 1693W Gr. woj. – Rosocha do dr. Nr 707.  Roboty będą prowadzone na długości 2880 mb. Cały odcinek zostanie poszerzony do szerokości 5,5 m, w miejscowości Rosocha do szerokości 6,0 m oraz przystosowany do parametrów drogi wojewódzkiej.

Więcej…

Kontynuacja robót w Belsku. Aktualizacja.

W dniu 10.04.2012 PZD Grójec przekazał plac budowy pod chodnik w miejscowości Belsk Duży w ciągu drogi powiatowej 1610W Sadków – Lewiczyn strona lewa. Inwestycja jest kontynuacją prac z zeszłego roku.

Więcej…

Interwencja w Konarach.

W ramach zwalczania śliskości na drogach w dniu 13.02.2012 w miejscowości Konary
w ciągu drogi powiatowej nr 1675 Wola Chynowska – Podgórzyce wykonano prace polegające na skuciu dwudziesto - centymetrowego naboju lodowego.

Więcej…

Strona 5 z 7


Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rt_quantive_j15/html/pagination.php on line 92

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rt_quantive_j15/html/pagination.php on line 98

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rt_quantive_j15/html/pagination.php on line 92

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rt_quantive_j15/html/pagination.php on line 98

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rt_quantive_j15/html/pagination.php on line 92

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rt_quantive_j15/html/pagination.php on line 98

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rt_quantive_j15/html/pagination.php on line 92

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rt_quantive_j15/html/pagination.php on line 98

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rt_quantive_j15/html/pagination.php on line 92

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rt_quantive_j15/html/pagination.php on line 98

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rt_quantive_j15/html/pagination.php on line 92

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rt_quantive_j15/html/pagination.php on line 98

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rt_quantive_j15/html/pagination.php on line 92

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rt_quantive_j15/html/pagination.php on line 98
5