image image image image image image image image image image
Od dnia 12.06.2014 został wprowadzony nowy numer telefonu do siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu.
W związku z powyższym obowiązujący telefon na sekretariat PZD to 48 661-02-62,
bezpośredni numer telefonu do Działu Technicznego to 48 664-64-66,
Tel. fax.: 48 664-64-65.

Szczegółowe informacje w zakładce kontakt.
Za utrudnienia przepraszamy.
 
Siedziba Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu wspólnie z GDDKiA Rejon Grójec.

Budynek administracyjno - socjalny na bazie  Powiatowego Zarządu Dróg w Odrzywołku.
Droga powiatowa 1650W Drwalew - Pieczyska, zadanie realizowane w 2013 roku w ramach dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych oraz Starostwa Powiatowego w Grójcu i UG w Chynowie.
Droga powiatowa 1615 W Kozietuły - Goszczyn, odcinek 6518,00 mb. Inwestycja wykonana w 2013 roku ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – ETAP II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój oraz Starostwa Powiatowego w Grójcu, UGiM w Mogielnicy i UG w Goszczynie.
Droga powiatowa 1693W Granica województwa - Rosocha - droga woj. 707 inwestycja wykonana w 2012 roku przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego oraz Urzędu Gminy i Miasta w Nowym Mieście.
Droga powiatowa Nr 1647W Głuchów - Grójec - Kępina /odc. ul. Niepodległości w Grójcu/ inwestycja wspólna z UGiM Grójec.

Rębak Skorpion 160SD podczas pracy.
Remont drogi powiatowej Nr1610W Sadków - Lewiczyn przy pomocy remontera drogowego Madpatcher 4,5W.
Zimowe utrzymanie obiektów mostowych, na zdjęciu most w miejscowości Tomczyce na rzece Pilica.

Zmiana organizacji ruchu na "Trakcie "

W dniu dzisiejszym tj. 18.05.2010 Powiatowy Zarząd Dróg w Grójcu wprowadza stałą organizację ruchu na drodze powiatowej nr 1638W Kępina - Goszczyn - Przybyszew.

Droga powiatowa 1610W Sadków - Lewiczyn do skrzyżowania z drogą 1638W Kepina - Goszczyn - Przybyszew w LewiczynieZmieni się pierwszeństwo przejazdu na dwóch ważnych skrzyżowaniach: w Lewiczynie z drogą powiatową 1610W Sadków - Lewiczyn i w Goszczynie z drogą powiatową 1646W Goszczyn - Długowola, obydwie drogi stracą pierwszeństwo na rzecz "Traktu". Po wprowadzeniu "Trakt Królewski" będzie drogą z pierwszeństwem przejazdu na całym odcinku.

 

Prosimy o ostrożną jazdę.