image image image image image image image image image image
Od dnia 12.06.2014 został wprowadzony nowy numer telefonu do siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu.
W związku z powyższym obowiązujący telefon na sekretariat PZD to 48 661-02-62,
bezpośredni numer telefonu do Działu Technicznego to 48 664-64-66,
Tel. fax.: 48 664-64-65.

Szczegółowe informacje w zakładce kontakt.
Za utrudnienia przepraszamy.
 
Siedziba Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu wspólnie z GDDKiA Rejon Grójec.

Budynek administracyjno - socjalny na bazie  Powiatowego Zarządu Dróg w Odrzywołku.
Droga powiatowa 1650W Drwalew - Pieczyska, zadanie realizowane w 2013 roku w ramach dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych oraz Starostwa Powiatowego w Grójcu i UG w Chynowie.
Droga powiatowa 1615 W Kozietuły - Goszczyn, odcinek 6518,00 mb. Inwestycja wykonana w 2013 roku ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – ETAP II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój oraz Starostwa Powiatowego w Grójcu, UGiM w Mogielnicy i UG w Goszczynie.
Droga powiatowa 1693W Granica województwa - Rosocha - droga woj. 707 inwestycja wykonana w 2012 roku przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego oraz Urzędu Gminy i Miasta w Nowym Mieście.
Droga powiatowa Nr 1647W Głuchów - Grójec - Kępina /odc. ul. Niepodległości w Grójcu/ inwestycja wspólna z UGiM Grójec.

Rębak Skorpion 160SD podczas pracy.
Remont drogi powiatowej Nr1610W Sadków - Lewiczyn przy pomocy remontera drogowego Madpatcher 4,5W.
Zimowe utrzymanie obiektów mostowych, na zdjęciu most w miejscowości Tomczyce na rzece Pilica.

Zadania

Do zadań Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu należą:
  • wykonywanie przeglądów dróg i obiektów mostowych
  • prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych
  • zlecanie robót na sieci drogowej i nadzorowanie ich wykonania tj.:
- planowanie robót
- organizowanie przetargów
- zawieranie umów
- odbiory robót
  • ochrona dróg w tym wydawanie:
- zezwoleń na zajęcie pasa drogowego
- zezwoleń na budowę i przebudowę zjazdów
- zezwoleń na przejazdy nienormatywne
  • kierowanie zimowym utrzymaniem dróg, prowadzenie robót przy zimowym utrzymaniu dróg
  • utrzymanie przejezdności dróg
  • wykonywanie prac interwencyjnych związanych z likwidacją zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu:
- wycinka drzew i krzewów
- drobne roboty awaryjne, porządkowe, konserwacyjne dróg i mostów
- utrzymywanie oznakowania dróg
- prowadzenie prac ochraniających obiekty mostowe w okresie spływów lodów i wielkich wód
- zabezpieczanie przeszkód oraz awarii na drogach i obiektach mostowych
  • uzgadnianie dokumentacji projektowej na Z.U.D. w Starostwie Powiatowym