image image image image image image image image image image
Od dnia 12.06.2014 został wprowadzony nowy numer telefonu do siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu.
W związku z powyższym obowiązujący telefon na sekretariat PZD to 48 661-02-62,
bezpośredni numer telefonu do Działu Technicznego to 48 664-64-66,
Tel. fax.: 48 664-64-65.

Szczegółowe informacje w zakładce kontakt.
Za utrudnienia przepraszamy.
 
Siedziba Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu wspólnie z GDDKiA Rejon Grójec.

Budynek administracyjno - socjalny na bazie  Powiatowego Zarządu Dróg w Odrzywołku.
Droga powiatowa 1650W Drwalew - Pieczyska, zadanie realizowane w 2013 roku w ramach dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych oraz Starostwa Powiatowego w Grójcu i UG w Chynowie.
Droga powiatowa 1615 W Kozietuły - Goszczyn, odcinek 6518,00 mb. Inwestycja wykonana w 2013 roku ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – ETAP II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój oraz Starostwa Powiatowego w Grójcu, UGiM w Mogielnicy i UG w Goszczynie.
Droga powiatowa 1693W Granica województwa - Rosocha - droga woj. 707 inwestycja wykonana w 2012 roku przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego oraz Urzędu Gminy i Miasta w Nowym Mieście.
Droga powiatowa Nr 1647W Głuchów - Grójec - Kępina /odc. ul. Niepodległości w Grójcu/ inwestycja wspólna z UGiM Grójec.

Rębak Skorpion 160SD podczas pracy.
Remont drogi powiatowej Nr1610W Sadków - Lewiczyn przy pomocy remontera drogowego Madpatcher 4,5W.
Zimowe utrzymanie obiektów mostowych, na zdjęciu most w miejscowości Tomczyce na rzece Pilica.

Nowe przetargi.

W Starostwie Powiatowym w Grójcu w dniu 15 marca 2013 roku odbył się przetarg na przebudowę drogi powiatowej Nr 1615W Kozietuły - Goszczyn,
w ramach przebudowy na odcinku 6 5180,00 mb po likwidacji dwóch odcinków przełomowych zostanie ułożona nowa nawierzchnia z betonu asfaltowego oraz zostaną wykonane pobocza z kruszywa kamiennego łamanego. Wykonawca usunie zakrzeczenia oraz część przydrożnych drzew a także oczyści rowy odwadniające i przebuduje zjazdy gospodarcze. Wykonawcą będzie radomska firma „P.H.U. TRANS MAR Marek Sasin" 26-600 Radom ul. Placowa 38 m.1,
która zaproponowała cenę 2.239.945,45 zł brutto.
20.03.2013 r Komisja Przetargowa otworzyła oferty na przebudowę drogi powiatowej Nr 1658W Kępina - Czachów. Wykonawcą została wybrana firma "F.H.U. „BRUK-BUD” Piotr Skoczek" Pogorzel, ul. Świerkowa 31 05-430 Celestynów, która zaproponowała cenę 383,01 zł /mb brutto co przekłada się na wykonanie około 520,00 mb nawierzchni.

W najbliższym czasie będzie ogłoszony przetarg na dostawę materiałów do remontów cząstkowych dla potrzeb PZD Grójec.