image image image image image image image image image image
Od dnia 12.06.2014 został wprowadzony nowy numer telefonu do siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu.
W związku z powyższym obowiązujący telefon na sekretariat PZD to 48 661-02-62,
bezpośredni numer telefonu do Działu Technicznego to 48 664-64-66,
Tel. fax.: 48 664-64-65.

Szczegółowe informacje w zakładce kontakt.
Za utrudnienia przepraszamy.
 
Siedziba Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu wspólnie z GDDKiA Rejon Grójec.

Budynek administracyjno - socjalny na bazie  Powiatowego Zarządu Dróg w Odrzywołku.
Droga powiatowa 1650W Drwalew - Pieczyska, zadanie realizowane w 2013 roku w ramach dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych oraz Starostwa Powiatowego w Grójcu i UG w Chynowie.
Droga powiatowa 1615 W Kozietuły - Goszczyn, odcinek 6518,00 mb. Inwestycja wykonana w 2013 roku ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – ETAP II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój oraz Starostwa Powiatowego w Grójcu, UGiM w Mogielnicy i UG w Goszczynie.
Droga powiatowa 1693W Granica województwa - Rosocha - droga woj. 707 inwestycja wykonana w 2012 roku przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego oraz Urzędu Gminy i Miasta w Nowym Mieście.
Droga powiatowa Nr 1647W Głuchów - Grójec - Kępina /odc. ul. Niepodległości w Grójcu/ inwestycja wspólna z UGiM Grójec.

Rębak Skorpion 160SD podczas pracy.
Remont drogi powiatowej Nr1610W Sadków - Lewiczyn przy pomocy remontera drogowego Madpatcher 4,5W.
Zimowe utrzymanie obiektów mostowych, na zdjęciu most w miejscowości Tomczyce na rzece Pilica.

Nowe rondo w Grójcu. Aktualizacja.

Wiosną ruszą prace przy budowie ronda w Grójcu

W czwartek 1 marca 2012 r. podpisana została umowa z firmą FAL-BRUK B.B.Z. FALENTA Spółka Jawna z Warszawy na realizacje zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa na rondo skrzyżowania ul. Armii Krajowej, Kościelnej, Worowskiej i Poświętne w Grójcu”.

Jest to największa drogowa inwestycja, jaką będziemy realizowali w bieżącym roku. Budowa ronda w tym miejscu z pewnością wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pieszych oraz usprawni płynność ruchu – mówi Jacek Stolarski Burmistrz Gminy i Miasta Grójec.
Skrzyżowanie, które ma zostać przebudowane jest główną drogą wjazdową do Grójca od strony Warszawy, a co za tym idzie jest tu duże natężenie ruchu. W miejscu tym często dochodzi również do zdarzeń w ruchu drogowym. Z uzyskanych danych w latach 2007-2011 odnotowano łącznie 101 kolizji i 7 wypadków, w których 7 osób zostało rannych, a 1 zginęła.

rondo budowa1 d

fot. 1 wjazd od strony północnej przed przebudową

Całkowity koszt budowy ronda u zbiegu ulic Armii Krajowej, Kościelnej, Worowskiej i Poświętne w Grójcu wyniesie blisko 1.202.380,00 zł.
Na realizację tego zadania inwestycyjnego Gmina Grójec podpisała umowę o partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Grójcu. Na mocy porozumienia powiat dołoży do budowy ronda 272.708,22 zł. Pozostałe środki pochodzić będą z gminnego budżetu.
Pierwsze prace prawdopodobnie ruszą już w kwietniu. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to 31.07.2012 r.

Karol Biedrzycki UGiM Grójec

4 lipca 2012 r. zostało oddane dla ruchu kołowego przebudowane skrzyżowanie ulic Armii Krajowej, Poświętne, Kościelnej oraz Worowskiej firma Fal-Bruk wywiązała się z zadania przed terminem, co cieszy mieszkańców miasta i gminy gdyż czasowa organizacja była uciążliwa dla mieszkańców. Dzięki tej inwestycji zwiększy się płynność oraz przepustowość pojazdów włączających się do ruchu z ulic podporządkowanych ul. Armii Krajowej.

 

fot. 2 wjazd od strony północnej po przebudowie

 

fot. 3 wjazd od strony południowej /centrum Grójca/

zdjęcia dzięki uprzejmości UGiM w Grójcu