image image image image image image image image image image
Od dnia 12.06.2014 został wprowadzony nowy numer telefonu do siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu.
W związku z powyższym obowiązujący telefon na sekretariat PZD to 48 661-02-62,
bezpośredni numer telefonu do Działu Technicznego to 48 664-64-66,
Tel. fax.: 48 664-64-65.

Szczegółowe informacje w zakładce kontakt.
Za utrudnienia przepraszamy.
 
Siedziba Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu wspólnie z GDDKiA Rejon Grójec.

Budynek administracyjno - socjalny na bazie  Powiatowego Zarządu Dróg w Odrzywołku.
Droga powiatowa 1650W Drwalew - Pieczyska, zadanie realizowane w 2013 roku w ramach dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych oraz Starostwa Powiatowego w Grójcu i UG w Chynowie.
Droga powiatowa 1615 W Kozietuły - Goszczyn, odcinek 6518,00 mb. Inwestycja wykonana w 2013 roku ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – ETAP II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój oraz Starostwa Powiatowego w Grójcu, UGiM w Mogielnicy i UG w Goszczynie.
Droga powiatowa 1693W Granica województwa - Rosocha - droga woj. 707 inwestycja wykonana w 2012 roku przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego oraz Urzędu Gminy i Miasta w Nowym Mieście.
Droga powiatowa Nr 1647W Głuchów - Grójec - Kępina /odc. ul. Niepodległości w Grójcu/ inwestycja wspólna z UGiM Grójec.

Rębak Skorpion 160SD podczas pracy.
Remont drogi powiatowej Nr1610W Sadków - Lewiczyn przy pomocy remontera drogowego Madpatcher 4,5W.
Zimowe utrzymanie obiektów mostowych, na zdjęciu most w miejscowości Tomczyce na rzece Pilica.

Ruszyła największa tegoroczna inwestycja. Aktualizacja.

Ruszyły prace nad największą tegoroczną inwestycją - przebudową drogi powiatowej nr 1693W Gr. woj. – Rosocha do dr. Nr 707.  Roboty będą prowadzone na długości 2880 mb. Cały odcinek zostanie poszerzony do szerokości 5,5 m, w miejscowości Rosocha do szerokości 6,0 m oraz przystosowany do parametrów drogi wojewódzkiej.

Na całej długości odtworzone zostaną rowy odwadniające koronę drogi oraz zjazdy gospodarcze. Przez wieś Rosocha zaprojektowany jest chodnik wraz z zatokami autobusowymi. Projekt zakłada także wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego oraz wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego. Wykonawcą jest firma PRiD Grójec, planowany termin oddania drogi do użytku to 30.09.2012r. Wartość zadania to 1 765 547,31 zł z czego dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie to 529 664,00 zł oraz 617 941,65 zł z Urzędu Gminy w Nowym Mieście n/Pilicą.

Finisz już blisko.
Jak relacjonuje Kierownik Budowy Tomasz Korczak do wykonania została tylko "kosmetyka" czyli plantowanie poboczy z ewentualnym uzupełnieniem gruntem, grabienie i wymiana oznakowania pionowego.


Przepraszamy za utrudnienia oraz apelujemy o stosowanie się do oznakowania na terenie budowy.

 

 

fot. 1 DP 1693W Gr. woj. - Rosocha do dr Nr 707 wjazd od strony drogi wojewódzkiej Nr 707

 

fot. 2 Układanie warstwy wiążącej na poszerzeniu

 

fot. 3 Chodnik z zatoką autobusową w miejscowości Rosocha poprawi bezpieczeństwo pieszych w pasie drogowym.

 

fot.4 Już po remoncie.

 

fot. 5  Wjazd do wsi Rosocha od strony Nowego Miasta.