image image image image image image image image image image
Od dnia 12.06.2014 został wprowadzony nowy numer telefonu do siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu.
W związku z powyższym obowiązujący telefon na sekretariat PZD to 48 661-02-62,
bezpośredni numer telefonu do Działu Technicznego to 48 664-64-66,
Tel. fax.: 48 664-64-65.

Szczegółowe informacje w zakładce kontakt.
Za utrudnienia przepraszamy.
 
Siedziba Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu wspólnie z GDDKiA Rejon Grójec.

Budynek administracyjno - socjalny na bazie  Powiatowego Zarządu Dróg w Odrzywołku.
Droga powiatowa 1650W Drwalew - Pieczyska, zadanie realizowane w 2013 roku w ramach dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych oraz Starostwa Powiatowego w Grójcu i UG w Chynowie.
Droga powiatowa 1615 W Kozietuły - Goszczyn, odcinek 6518,00 mb. Inwestycja wykonana w 2013 roku ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – ETAP II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój oraz Starostwa Powiatowego w Grójcu, UGiM w Mogielnicy i UG w Goszczynie.
Droga powiatowa 1693W Granica województwa - Rosocha - droga woj. 707 inwestycja wykonana w 2012 roku przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego oraz Urzędu Gminy i Miasta w Nowym Mieście.
Droga powiatowa Nr 1647W Głuchów - Grójec - Kępina /odc. ul. Niepodległości w Grójcu/ inwestycja wspólna z UGiM Grójec.

Rębak Skorpion 160SD podczas pracy.
Remont drogi powiatowej Nr1610W Sadków - Lewiczyn przy pomocy remontera drogowego Madpatcher 4,5W.
Zimowe utrzymanie obiektów mostowych, na zdjęciu most w miejscowości Tomczyce na rzece Pilica.

News

Roboty na Kępie Niemojewskiej zakończone przed EURO 2012!!

W najbliższych dniach zostanie oddany do użytku ostatni przebudowany odcinek  DP 1685W Kępa Niemojewska - Boże /ul. Leśna/.
Wykonawca - PRID Grójec sprężył się aby zakończyć wszystkie prace przed świętem piłkarskim -  EURO 2012 bowiem odcinek położony jest w sąsiedztwie bazy reprezentacji Chorwacji. Pozostały tylko formalności - podpisanie dokumentów, odcinek jest w pełni przejezdny choć na czas goszczenia reprezentacji Chorwacji będzie częściowo zamknięty dla ruchu relacjonuje Dyrektor PZD Tadeusz Jachoski.
Odcinek o długości 880,0 mb ma szerokość 5,0 mb, ułożone zostały dwie warstwy betonu asfaltowego - warstwa wiążąca o grubości 100 kg/m2 i warstwa ścieralna o grubości 4 cm do tego zostały wykonane pobocza z destruktu o szerokości 0,5m na stronę. Wartość inwestycji to 198.512,16 zł brutto sfinansowana w stosunku 50/50 przez Starostwo Powiatowe w Grójcu i Urząd Miejski w Warce.