image image image image image image image image image image
Od dnia 12.06.2014 został wprowadzony nowy numer telefonu do siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu.
W związku z powyższym obowiązujący telefon na sekretariat PZD to 48 661-02-62,
bezpośredni numer telefonu do Działu Technicznego to 48 664-64-66,
Tel. fax.: 48 664-64-65.

Szczegółowe informacje w zakładce kontakt.
Za utrudnienia przepraszamy.
 
Siedziba Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu wspólnie z GDDKiA Rejon Grójec.

Budynek administracyjno - socjalny na bazie  Powiatowego Zarządu Dróg w Odrzywołku.
Droga powiatowa 1650W Drwalew - Pieczyska, zadanie realizowane w 2013 roku w ramach dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych oraz Starostwa Powiatowego w Grójcu i UG w Chynowie.
Droga powiatowa 1615 W Kozietuły - Goszczyn, odcinek 6518,00 mb. Inwestycja wykonana w 2013 roku ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – ETAP II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój oraz Starostwa Powiatowego w Grójcu, UGiM w Mogielnicy i UG w Goszczynie.
Droga powiatowa 1693W Granica województwa - Rosocha - droga woj. 707 inwestycja wykonana w 2012 roku przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego oraz Urzędu Gminy i Miasta w Nowym Mieście.
Droga powiatowa Nr 1647W Głuchów - Grójec - Kępina /odc. ul. Niepodległości w Grójcu/ inwestycja wspólna z UGiM Grójec.

Rębak Skorpion 160SD podczas pracy.
Remont drogi powiatowej Nr1610W Sadków - Lewiczyn przy pomocy remontera drogowego Madpatcher 4,5W.
Zimowe utrzymanie obiektów mostowych, na zdjęciu most w miejscowości Tomczyce na rzece Pilica.

Inwestycje 2013


Poniżej przedstawiamy najważniejsze  inwestycje  drogowe  realizowane w 2013 roku na drogach Powiatu Grójeckiego.

 

GMINA BELSK DUŻY

Wykonanie chodnika z kostki brukowej w ciągu drogi  powiatowej Nr 1610 W Sadków - Lewiczyn w Belsku Dużym (350,00  m2 powierzchnia ;  na długości  175  m)

Wartość robót:            57.186,43 zł

+  projekt i nadzór robót    2.706,0 zł

POWIAT GRÓJECKI               10.000 zł

GMINA  BELSK DUŻY           50.000 zł

Ogółem wartość : 59.892,43 zł

fot. 1 Chodnik w ciągu DP 1610W Sadków - Lewiczyn str. L


GMINA BŁĘDÓW

1. Przebudowa drogi  powiatowej  nr 1618 W  STARA WIEŚ – BŁĘDÓW na ulicy Grójeckiej  w Błędowie na odcinku długości 410,00 mb

Wartość  robót:  206.371,86 zł

 

2. Budowa chodnika z kostki brukowej przy  drodze powiatowej   nr 1608 W Trzylatków Mały – Zalesie oraz drodze powiatowej  nr 1607W Konie –Wilków w Zalesiu ( przy szkole) na odcinku długości 230,00 mb

Wartość  robót:            59.492,21 zł

+  projekt i nadzór robót    2.706,00 zł

 

Podział środków finansowych:

POWIAT GRÓJECKI               134.285,00 zł

GMINA  BŁĘDÓW                  134.285,00 zł

Ogółem wartość : 268.570,00 zł

fot. 2 DP 1618W Stara Wieś - Błędów ul. Grójecka w Błędowie

 

fot.3 Chodnik w ciągu DP 1607W Konie - Wilków w msc. Zalesie str. L

 

GMINA  CHYNÓW

Zadanie realizowane  w ramach  dotacji  ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1650 W Drwalew - Pieczyska na odcinku długości 575,00 mb

Wartość robót: 172.645,88 zł

POWIAT GRÓJECKI               56.322,94 zł

GMINA  CHYNÓW                 56.322,94 zł

Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych 60.000,00 zł

Ogółem wartość: 268.570,07 zł

fot.4  DP 1650 Drwalew - Pieczyska w msc. Pieczyska

 

GMINA MOGIELNICA/ GOSZCZYN

ZADANIE W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO POD NAZWĄ NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH – ETAP II BEZPIECZEŃSTWO – DOSTĘPNOŚĆ – ROZWÓJ

Przebudowa drogi powiatowej nr 1615 W Kozietuły – Goszczyn
na odcinku długości 6518,00 mb

Nowa nawierzchnia:

  • § jezdnia o długości 1702,00 m  i szerokości 5,50 m,(od km 0+011do km 1+713),
  • § jezdnia o długości 3329,00 m  i szerokości 5,50 m,(od km 2+836 do km 6+165),
  • § parking z 27 miejscami postojowymi o powierzchni   361 m2,

Wartość robót  + Inspektor nadzoru     2.483.745,32 zł

WYDATKOWANE ŚRODKI     1.811.761,68   zł  ( KARA UMOWNA  671.983,64 ZŁ )

PODZIAŁ  ŚRODKÓW  FINANSOWYCH

DOTACJA                       899.986,00 zł

ŚRODKI  WŁASNE       911.775,68  zł

W tym:

Powiat Grójecki                           428.039,68  zł

Gmina   Mogielnica                       281.868,00  zł

Gmina  Goszczyn                         201.868,00  zł

fot. 4 DP 1615W Kozietuły - Goszczyn, msc. Kozietuły przy OSP Kozietuły

 

GMINA  JASIENIEC

Przebudowa drogi powiatowej nr 1658 W KĘPINA - CZACHÓW na odcinku długości  610,00  mb.

POWIAT GRÓJECKI               233.635,92 zł  w 2013 roku

GMINA  JASIENIEC               200.000 zł  w 2012 roku

Ogółem wartość robót: 233.635,92 zł

fot.6 DP 1658W Kępina - Czachów, msc. Czachów

 

GMINA  NOWE MIASTO

Wykonanie poszerzenia z tłucznia kamiennego na drodze powiatowej nr 1694W Nowe Miasto - Ulów na odcinku 130,00 mb. (środki finansowe PZD w Grójcu)

Ogółem wartość robót 14.994,50  zł

fot. 7 DP 1694W Nowe Miasto - Ulów, msc. Waliska

 

GMINA  WARKA

1. Wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1680 W Klonowa Wola –Przylot
przez  miejscowość KLONOWA WOLA  na odcinku długości  443,14  mb

Wartość robót:   150.001,12 zł

2. Wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1681 W Klonowa Wola – Stara Warka na odcinku długości  58,10 mb

Wartość robót:   49.995,51 zł

Ogółem wartość robót:  199.996,63 zł

(Środki finansowe Gminy Warka w ramach partnerstwa)

fot.8 DP 1680W Klonowa Wola - Przylot, msc. Klonowa Wola

 

fot.9 DP 1681W Klonowa Wola - Stara Warka likwidacja przełomu w msc. Kalina