image image image image image image image image image image
Od dnia 12.06.2014 został wprowadzony nowy numer telefonu do siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu.
W związku z powyższym obowiązujący telefon na sekretariat PZD to 48 661-02-62,
bezpośredni numer telefonu do Działu Technicznego to 48 664-64-66,
Tel. fax.: 48 664-64-65.

Szczegółowe informacje w zakładce kontakt.
Za utrudnienia przepraszamy.
 
Siedziba Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu wspólnie z GDDKiA Rejon Grójec.

Budynek administracyjno - socjalny na bazie  Powiatowego Zarządu Dróg w Odrzywołku.
Droga powiatowa 1650W Drwalew - Pieczyska, zadanie realizowane w 2013 roku w ramach dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych oraz Starostwa Powiatowego w Grójcu i UG w Chynowie.
Droga powiatowa 1615 W Kozietuły - Goszczyn, odcinek 6518,00 mb. Inwestycja wykonana w 2013 roku ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – ETAP II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój oraz Starostwa Powiatowego w Grójcu, UGiM w Mogielnicy i UG w Goszczynie.
Droga powiatowa 1693W Granica województwa - Rosocha - droga woj. 707 inwestycja wykonana w 2012 roku przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego oraz Urzędu Gminy i Miasta w Nowym Mieście.
Droga powiatowa Nr 1647W Głuchów - Grójec - Kępina /odc. ul. Niepodległości w Grójcu/ inwestycja wspólna z UGiM Grójec.

Rębak Skorpion 160SD podczas pracy.
Remont drogi powiatowej Nr1610W Sadków - Lewiczyn przy pomocy remontera drogowego Madpatcher 4,5W.
Zimowe utrzymanie obiektów mostowych, na zdjęciu most w miejscowości Tomczyce na rzece Pilica.

Standardy Akcji Zimowej w PZD Grójec

Przed okresem zimowym Powiatowy Zarząd Dróg w Grójcu przygotowuje  trzy bazy utrzymujące drogi w trakcie A.Z. -  w Odrzywołku /baza główna/ w Stamirowicach i w Warce.

PZD Grójec jest w posiadaniu 7 piaskarek typu P-1, PP-1, P-3M oraz 12 pługów lekkich i średnich i koparko ładowarki do załadunku piaskarek.  Ze względu na dostępne środki drogi Powiatu Grójeckiego są utrzymywane wg. standardu  5 zamieszczonego w tabeli poniżej, natomiast ulice powiatowe na terenach miast są utrzymywane przez Urzędy Miejskie z wyjątkiem Warki na mocy odrębnych porozumień.

 

Standardy ZUD na terenie powiatu grójeckiego.

 

W linkach poniżej znajdują się trasy od 1 do 10 zimowego utrzymania dróg powiatowych.

trasy_a.z. trasy_a.z. trasy_a.z. trasy_a.z. trasy_a.z. trasy_a.z. trasy_a.z. trasy_a.z. trasy_a.z. trasy_a.z.